"Profesor Stefan Warchoł jako slawista" - wspomnienie

W dn. 27 stycznia br. w gmachu  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się zebranie Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, na którym prof. dr hab. Feliks Czyżewski, prof. em. UMCS, wieloletni dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej, badacz dialektologii i onomastyki słowiańskiej, wygłosił wykład pt. "Profesor Stefan Warchoł jako slawista". Profesor Stefan Warchoł (1930–2019) – polonista, slawista, specjalizujący się w problematyce onomastycznej (antroponimia historyczna, toponomastyka, zoonimia) oraz dialektologicznej, autor ponad 300 prac naukowych, redaktor 13 książek, językoznawca z szerokimi kontaktami ze środowiskami naukowymi w krajach słowiańskich, Europie Zachodniej, Ameryce (Brazylia, USA) i Azji (Japonia), współtwórca studiów polonistycznych oraz slawistycznych na UMCS, założyciel serii wydawniczej „Rozprawy Slawistyczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”, autor kilkutomowego dzieła leksykograficznego pn. Słownik etymologiczno-motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej, organizator konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Po odczycie obecni – dawni przełożeni oraz współpracownicy, uczniowie i koledzy – podzielili się wspomnieniami. Spotkanie upamiętniające dorobek naukowy oraz postać profesora Stefana Warchoła zostało zorganizowane przez prezesa Towarzystwa p. dr. Zbigniewa Jóźwika. Środowisko slawistów naszej Uczelni na spotkaniu reprezentowali pracownicy Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego – dr hab. Petar Sotirow, prof. UMCS, dr hab. Ewa Białek, dr hab. Marek Olejnik, dr hab. Marcin Kojder, dr hab. Piotr Złotkowski oraz prof. dr hab. Henryk Gmiterek, dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS w latach 2005–2012. Imponujący dorobek lubelskiego naukowca został zebrany w pracy pt. Bibliografia prac Stefana Warchoła, oprac. E. Wierucka, Lublin 2008.

Tekst i zdjęcie: E. Białek

 

    Aktualności

    Data dodania
    2 lutego 2023