Prof. F. Czyżewski honorowym członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Miło nam poinformować, że 24 stycznia 2023 roku na Wydziale Filologicznym UMCS odbyło się spotkanie Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Oddział w Lublinie, dla którego okazją była uroczystość związana z nadaniem prof. dr. hab. Feliksowi Czyżewskiemu tytułu członka honorowego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Zgodnie ze statutem Towarzystwa „Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów na wniosek Zarządu Głównego”. Pan Profesor bez wątpienia na ten tytuł zasłużył. List gratulacyjny, podpisany przez przewodniczącego Zarządu Głównego TMJP prof. dr. hab. Piotra Żmigrodzkiego, wręczyła przewodnicząca oddziału lubelskiego TMJP prof. dr hab. Anna Pajdzińska, wyrażając w imieniu lubelskiego środowiska językoznawczego uznanie i wielką satysfakcję z powodu tego wyróżnienia. W części naukowej spotkania referat na temat mikrotoponimii powiatu Biała Podlaska wygłosiła dr Anna Mikiciuk, uczennica i doktorantka prof. Czyżewskiego.

Tekst i zdjęcia: dr hab. Adam Siwiec, prof. UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    26 stycznia 2023