Pomoc slawistów UMCS na rzecz uchodźców z Ukrainy

Pracownicy i doktoranci obu katedr slawistycznych UMCS (Instytut Neofilologii) - Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego i Katedry Literaturoznawstwa Słowiańskiego, realizujący zajęcia dydaktyczne na kierunkach ukrainistyka i rusycystyka oraz studenci z obu kół naukowych (Koło Naukowe Ukrainistów UMCS im. Profesora Michała Łesiowa, Studenckie Koło Naukowe Rusycystów UMCS) od początku agresji rosyjskiej na Ukrainie angażują się w działania na rzecz uchodźców, m.in. na granicy polsko-ukraińskiej, w punktach recepcyjnych, w szkołach oraz innych miejscach, w których przebywają uchodźcy z Ukrainy. W ostatnim numerze „Gazety Jastkowskiej” ukazał się tekst o jednym z przedsięwzięć, w którym są zaangażowani studenci i pracownicy slawiści.

Źródło: Slawistyka UMCS | Facebook

    Aktualności

    Data dodania
    20 kwietnia 2022