Pokłosie I Międzynarodowego Kongresu Etnolingwistycznego

Z ogromną przyjemnością i zarazem satysfakcją informujemy, że w sierpniu br. ukazały się cztery monografie zbiorowe będące pokłosiem I Międzynarodowego Kongresu Etnolingwistycznego „Etnolingwistyka – bilans dyscypliny: stan badań, metody i postulaty badawcze”, który odbył się w dniach 20–24 czerwca 2021 roku w Lublinie. Organizacji ubiegłorocznego kongresu podjęli się naukowcy z Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Instytutu Filologii Polskiej UMCS, Instytutu Neofilologii UMCS, Instytutu Slawistyki PAN i Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

W czterech okazałych tomach tematycznych znalazły się publikacje międzynarodowego grona badaczy reprezentujących różne szkoły etnolingwistyczne bądź realizujących własne projekty ukierunkowane na opis relacji między językiem a kulturą. Monografie ukazały się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ich publikację dofinansowano ze środków budżetu państwa. Program: Doskonała nauka. I Międzynarodowy Kongres Etnoligwistyczny. DNK/SP/462229/2020.

W tomach opublikowano 72 artykuły naukowe napisane w trzech językach kongresowych: polskim, angielskim i rosyjskim. Wszystkie tomy otwierają dedykacje oraz fotografie upamiętniające Profesora Jerzego Bartmińskiego, wybitnego uczonego z imponującym dorobkiem, którego idee naukowe oraz niezwykła charyzma inspirowały i cementowały środowisko polskich oraz zagranicznych etnolingwistów, jak również przyczyniły się do cyklicznych spotkań międzynarodowych gremiów naukowców. Monografie zdobi grafika ludowa ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego symbolicznie nawiązująca do badań nad językowym obrazem świata. Projekt okładki oraz stron tytułowych: Krzysztof Trojnar.

Tom 1. Etnolingwistykabilans dyscypliny. Metody i postulaty badawcze. Red. nauk. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Adam Głaz; 341 s., 16 artykułów naukowych.

Tom 2. Obraz świata i człowieka w kulturze ludowej i narodowej. Red. nauk. Ewa Białek, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura; 303 s., 20 artykułów naukowych.

Tom 3. Pamięć – tożsamość – kategorie językowo-kulturowe. Red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Przemysław Łozowski; 218 s., 16 artykułów naukowych.

Tom 4. Nazwy wartości i koncepty kulturowe. Hierarchie i rekonstrukcje. Red. nauk. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Beata Żywicka; 313 s., 20 artykułów naukowych.

W pokongresowych tomach ukazały się również publikacje lubelskich naukowców. W gronie autorów są: tom 1. – śp. prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS, prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, dr hab. Adam Głaz, prof. UMCS; tom 2. – dr hab. Dorota Piekarczyk, prof. UMCS, prof. dr hab. Halina Pelcowa, dr Katarzyna Prorok, dr Anna Kaczan, dr Monika Łaszkiewicz; tom 3. – dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS, prof. dr hab. Anna Pajdzińska, dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS, dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk; tom 4. – śp. prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, dr hab. Beata Żywicka (UPH), dr Monika Grzeszczak (KUL), dr hab. Petar Sotirov, prof. UMCS, dr hab. Ewa Białek, dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda.

Strona I Międzynarodowego Kongresu Etnolingwistycznego

Sprawozdania z I Międzynarodowego Kongresu Etnolingwistycznego

Opr. dr hab. Ewa Białek, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

    Aktualności

    Data dodania
    12 września 2022