Obrona pracy doktorskiej mgr Patrycji Bilińskiej

RADA NAUKOWA INSTYTUTU NAUK O KULTURZE W DYSCYPLINIE NAUKI O KULTURZE I RELIGII UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że dnia 11 maja 2022 r. 2022 r. o godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Wydziału
(nr 9, gmach Wydziału Filologicznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

  Mgr Patrycji Bilińskiej

TEMAT: „Perswazja kulturowa w blogach parentingowych”

PROMOTOR:  dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS - UMCS w Lublinie

RECENZENCI:

dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki

dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO - Uniwersytet Opolski

dr hab. Katarzyna Marcol – Uniwersytet Śląski

 Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Instytutu Nauk o Kulturze UMCS https://www.umcs.pl/pl/mgr-patrycja-bilinska,24201.htm

    Aktualności

    Data dodania
    21 kwietnia 2022