Obrona pracy doktorskiej mgr Julii Nikiel

RADA NAUKOWA INSTYTUTU NEOFILOLOGII UMCS w Lublinie

w dyscyplinie literaturoznawstwo

podaje do wiadomości, że dnia 15 grudnia 2021 r. o godz. 9:00, odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

MGR JULII NIKIEL

TEMAT: Writing the Space of Flows. Representations of the Globalized World in Post-Millennial American and Canadian Fiction (Literacko o przestrzeni przepływów. Obrazowanie świata zglobalizowanego we współczesnej powieści amerykańskiej i kanadyjskiej)

PROMOTOR: prof. dr hab. Joanna Durczak 

RECENZENCI: dr. hab.  Dominika Ferens, Uniwersytet Wrocławski  

     prof. dr hab. Marek Paryż,  Uniwersytet Warszawski

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Instytutu Neofilologii UMCS: https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,20266.htm

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu, link do części jawnej:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amEh8K0B6hhljw1hId9f2BFSuRVzeL7luyK1dUl9UtTs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=821f4af3-1473-4fa0-99ae-e5306ab0a85b&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 8:45 po zidentyfikowaniu osoby z imienia i nazwiska. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

 

    Aktualności

    Autor
    Joanna Kuropatnicka
    Data dodania
    24 listopada 2021