Obrona pracy doktorskiej mgr Jolanty Dragan

RADA NAUKOWA INSTYTUTU NAUK O KULTURZE W DYSCYPLINIE NAUKI O KULTURZE I RELIGII UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że dnia 13 grudnia 2021 roku, o godz. 9.00, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 a odbędzie się w formie zdalnej publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Jolanty Dragan

TEMAT: „Len w polskiej kulturze tradycyjnej”

PROMOTOR: Prof. dr hab. Jan Adamowski - UMCS w Lublinie

RECENZENCI: Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg -  Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

  Prof. dr hab. Jan Święch - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Instytutu Nauk o Kulturze UMCS:

https://www.umcs.pl/pl/mgr-jolanta-dragan,23191.htm

 Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu,
link do części jawnej.

 Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 8.30 po zidentyfikowaniu osoby z imienia i nazwiska. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

    Aktualności

    Autor
    Joanna Kuropatnicka
    Data dodania
    25 listopada 2021