Obrona pracy doktorskiej mgr Adama Warchoła

RADA NAUKOWA INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ W DYSCYPLINIE JĘZYKOZNAWSTWO UMCS w Lubliniepodaje do wiadomości, że dnia 29 listopada 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

Mgra Adama Warchoła

TEMAT: Building meaning through context: A Cognitive Linguistic Analysis of John Henry Newman’s conception of university/ Kreowanie znaczeń w kontekście: kognitywna analiza wizji uniwersytetu Johna Henry’ego Newmana

 PROMOTOR: prof. dr hab. Henryk Kardela - UMCS w Lublinie

RECENZENCI: prof. dr hab. Wojciech Kubiński - Uniwersytet Gdański

dr hab. Robert Kiełtyka, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Instytutu Filologii Polskiej UMCS: https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,21400.htm

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu,

link do części jawnej  

Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 11.45 po zidentyfikowaniu osoby imieniem i nazwiskiem. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

    Aktualności

    Autor
    Joanna Kuropatnicka
    Data dodania
    19 listopada 2021