Nagroda im. Prof. Jerzego Bartmińskiego

Autor plakatu – B. Urniaż-Księska

W dniach 23 – 26 czerwca 2022 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbył się  kolejny, już 56 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Festiwal ma charakter konkursowy. Jury Festiwalu – w uznaniu niekwestionowanych zasług śp. Prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego, wieloletniego członka Komisji Artystycznej kazimierskiego święta polskiego folkloru oraz doceniając Jego naukowy wkład w rozwój polskiej ale też i ogólnosłowiańskiej folklorystyki, postanowiło jedną z istotnych festiwalowych nagród nazwać imieniem Profesora. Nagroda będzie miała charakter doroczny. Jest adresowana do tych wykonawców polskiej pieśni ludowej, którzy mają największy wkład tak w zachowaniu, jak i w międzypokoleniowym przekazie różnych gatunków polskiej pieśni ludowej w jej najbardziej autentycznej formie.

W roku bieżącym nagrodę im. Prof. Jerzego Bartmińskiego przyznano Janinie Chmiel – śpiewaczce z Wólki Ratajskiej, pow. Janów Lubelski. Jest to osoba, z którą Profesor wielokrotnie spotykał się nie tylko na kolejnych kazimierskich festiwalach ale także w trakcie swoich eksploracji terenowych.

Oprac. Prof. Jan Adamowski

    Aktualności

    Data dodania
    7 lipca 2022