Maska w "czasach zarazy", czyli covidowe wizerunki masek

Covidowe wizerunki masek? Zapraszamy do interesującej lektury nowo wydanej książki Maska w "czasach zarazy" autorstwa Pani dr hab. Ewy Głażewskiej z Instytutu Nauk o Kulturze oraz Pani prof. dr hab. Małgorzaty Karwatowskiej z Instytutu Filologii Polskiej UMCS.

O książce Maska w "czasach zarazy". Covidowe wizerunki masek - typologie i funkcje tak pisze Pan prof. dr hab. Artur Rejter: "Sytuacja pandemiczna wywołała szereg nieoczekiwanych, gwałtownych zmian o charakterze kulturowym i społecznym. Zmiany te są o tyle specyficzne i nowe, że dotyczą człowieka właściwie niezależnie od szerokości geograficznej, kręgu cywilizacyjnego, statusu społecznego, sytuacji materialnej itd. Jedną z nich jest przewartościowanie pojęcia maski, jej form, znaczenia, funkcji i modalności w przestrzeni publicznej. (...)" [Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Artura Rejtera].

Składamy serdeczne gratulacje Autorkom i zachęcamy do lektury.

    Aktualności

    Data dodania
    23 stycznia 2022