Konferencja studenckich kół naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Centrum Nauki i Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej| 32. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich.

Wystąpienia można zgłaszać w ramach trzech sekcji:

Sekcja I obejmująca następujące dziedziny:
- nauki humanistyczne,
- nauki społeczne,
- nauki teologiczne,
- sztukę.

Sekcja II  obejmująca następujące dziedziny:
nauki ścisłe i przyrodnicze,
nauki medyczne i nauki o zdrowiu,
nauki rolnicze,
- nauki inżynieryjno-techniczne,

Sekcji posterowej - wszystkie dziedziny nauki.

Konferencja odbędzie się w terminie 20–21 kwietnia 2023 r.

Druki zgłoszenia uczestnictwa oraz pozostałe niezbędne informacje znajdują się na stronie: https://ujk.edu.pl/konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko_32.html

oraz w załączniku:

 

    Aktualności

    Data dodania
    27 stycznia 2023