IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE oraz Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Technologii INNO WINGS

Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych oraz lubelskie uczelnie wyższe serdecznie zapraszają do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej INNOWACJE W PRAKTYCE oraz Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Technologii INNO WINGS, które odbędą się w dniach 20-21 października br. w Arenie Lublin.

Głównym celem Konferencji jest upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska naukowego - badaczy oraz młodych pracowników z różnych dziedzin nauki, kreujących innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych rozwiązań z obszarów: techniki, nauk przyrodniczych i medycznych.

„Innowacje w Praktyce” umożliwiają uczestnikom prezentację prac badawczych i przeglądowych w postaci wystąpień lub posterów oraz umieszczenie streszczeń prac w materiałach konferencyjnych. Jest to doskonała okazja do zaprezentowania własnej oferty naukowej na forum interdyscyplinarnym w ogólnopolskim środowisku akademickim, a także przedyskutowania problemów z ekspertami z różnych gałęzi przemysłu i biznesu.

Podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Technologii INNO WINGS zostaną zaprezentowane i nagrodzone najnowsze rozwiązania w kategoriach: żywność wysokiej jakości, technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne, zielona gospodarka, zdrowe społeczeństwo, cyfrowe społeczeństwo.

Więcej informacji oraz formularze rejestracji on-line dostępne są na stronach:
Konferencja - www.cine.edu.pl
Wystawa INNO WINGS - www.innowings.pl

Koordynatorem wydarzenia z ramienia UMCS jest Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

Kontakt:
Joanna Bartnik - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS - tel. (81) 537-55-40, e-mail: joanna.bartnik@mail.umcs.pl
prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska - Wydział Chemii UMCS - tel. (81) 537 56 27
dr hab. inż. Tomasza Klepka, prof. PL - tel. 502 265 207, e-mail. tklepka@gmail.com

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    14 lipca 2022