Informacja dla studentów I roku Anglistyki II stopnia

Szanowni Państwo Studenci I roku IIo kierunku Anglistyka,

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dnia 2 października 2023 r. o godz. 9.00 w sali 103 Nowa Humanistyka. Głównym celem spotkania będą sprawy związane z podziałem na grupy, do których Państwo zapiszą się potem w systemie USOS. Prosimy Państwa o przestudiowanie załączonej oferty zajęć seminaryjnych i wstępny wybór seminarium poprzez link https://docs.google.com/document/d/1qyjZAnmgsaI4C9SX4pGXqzCvvkFV_wFv/edit


Prosimy również o dołączenie do zespołu na platformie TEAMS, która będzie naszym narzędziem komunikacji. Dołączyć można wpisując kod zespołu vasnhb1 lub poprzez link https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acj_WxNl-J-D-idn9Dayfk0YUljGXFW8cszcO9PuO-5Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b995bb4c-4699-4b76-90f4-072ad1fa0eb4&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Bardzo prosimy o niezawodne przybycie. Osoby, które nie przybędą na spotkanie i nie zgłoszą swoich preferencji dotyczących wyboru seminarium, będą przydzielone do grup, w których pozostaną wolne miejsca.

Serdecznie zapraszamy!

Opiekunki roku
dr Angelina Żyśko
mgr Katarzyna Góral

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    27 września 2023