Informacja dla studentów 1 roku anglistyki (studia licencjackie)

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 4 października o 10:00 na platformie Microsoft Teams.

Do spotkanie możecie Państwo dołączyć za pomocą następującego linku (wystarczy skopiować go i wkleić do przeglądarki, nie jest wymagane posiadanie konta na MS Teams):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJiNzUzYjQtZGE4MS00ODAzLWJhNjktMTRkZTg3ODAyOGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22717649c4-4f4d-48a6-88fa-9f2055930568%22%7d

Podczas spotkania przekażemy Państwu najważniejsze informacje dot. organizacji studiów w tym semestrze, sposobów kontaktowania się z prowadzącymi, podziału na grupy, planów zajęć oraz innych kwestii administracyjnych. Będzie również czas na pytania.

Pozdrawiamy,
opiekunowie roku:
dr Agnieszka Bryła-Cruz
dr Ewelina Prażmo
dr Konrad Żyśko

    Aktualności

    Autor
    Joanna Kuropatnicka
    Data dodania
    30 września 2021