Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Filologicznego

Immatrykulacja studentów I roku studiów I stopnia Wydziału Filologicznego UMCS  odbędzie się w dniu 2 października 2023 r. (poniedziałek) w Auli Dużej im. prof. dr. Kazimierza Myślińskiego
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, sala nr 36/37B (parter budynku)
według poniższego grafiku:

godz. 11.00 dla kierunków:

- Architektura informacji;
- Germanistyka;
- Romanistyka;
- Rusycystyka;
- Technologie cyfrowe w animacji kultury;
- Ukrainistyka;
- Italianistyka;
- Kulturoznawstwo;

godz. 12.30 dla kierunków:

- Anglistyka;
- E-edytorstwo i techniki redakcyjne;
- Filologia polska;
- Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie;

godz. 14.00 dla kierunków:

- Hispanistyka;
- Lingwistyka stosowana;
- Logopedia z audiologią;
- Portugalistyka.

Studenci I roku proszeni są o zgłoszenie się w holu przed Aulą Dużą 30 minut przed rozpoczęciem immatrykulacji , a więc odpowiednio:  10.30, 12.00 lub 13.30. 


Obowiązuje strój uroczysty.

    Aktualności

    Data dodania
    27 września 2023