Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Filologicznego

Immatrykulacja
studentów I roku studiów I stopnia
Wydziału Filologicznego UMCS

odbędzie się w dniu 1 października 2022 r. (sobota)
w Auli Dużej Wydziału Filologicznego im. prof. dr. Kazimierza Myślińskiego
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, sala nr 36/37B, parter

 • godz. 10.30 dla kierunków:
  - Architektura informacji;
  - Germanistyka;
  - Romanistyka;
  - Rusycystyka;
  - Technologie cyfrowe w animacji kultury;
  - Ukrainistyka;
 •  godz. 12.30 dla kierunków:
  - Anglistyka;
  - E-edytorstwo i techniki redakcyjne;
  - Filologia polska;
  - Italianistyka;
  - Kulturoznawstwo;
  - Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie;
 • godz. 14.30 dla kierunków:
  Hispanistyka;
  - Lingwistyka stosowana;
  - Logopedia z audiologią;
  - Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskie.

 Studenci I roku proszeni są o zgłoszenie się w holu przed Aulą Dużą 30 minut przed rozpoczęciem immatrykulacji, a więc odpowiednio: 10.00, 12.00 lub 14.00
Obowiązuje strój uroczysty.

  Aktualności

  Data dodania
  28 września 2022