II tura rekrutacji - składanie dokumentów do WKR

Drogi Kandydacie,

jeśli jesteś zakwalifikowany do przyjęcia na studia w II turze rekrutacji, w terminie 26-28 lipca 2022 r. dostarcz nam trzy dokumenty w formie papierowej:

 1. Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy (znajduje się w zakładce Moje rejestracje / Załączniki),
 2. Kserokopię świadectwa maturalnego:
  - w przypadku składania dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną: kserokopia oraz oryginał świadectwa maturalnego do wglądu;
  - w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą lub kurierem: kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej, Biuro Rekrutacji UMCS; prosimy NIE WYSYŁAĆ oryginałów świadectw maturalnych/aneksów i odpisów.
 3. Jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata (zgodnie z obecnymi wymaganiami fotografii do dowodu osobistego/paszportu).

Adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Filologiczny, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

sale nr 24 oraz 30 (parter budynku)

Komisja pracuje w godz. 9.00 - 14.00.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do 28 lipca. Niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

Kontakt do Komisji:

Wydział

Adres e-mail

 

Numer telefonu

Wydział Filologiczny

wkr.fil@mail.umcs.pl

81

537 26 28

Zobacz również: Mapa miasteczka akademickiego UMCS

 

  Aktualności

  Data dodania
  25 lipca 2022