Hieronimki - Ósme Święto Tłumaczy (zaproszenie)

Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS (Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa) serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych na Hieronimki - Ósme Święto Tłumaczy, które odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. w godz. 9.00-13.00.

Zapraszamy na wykłady i warsztaty na temat różnych form tłumaczenia, zabawy językowe oraz konkursy.

Wydarzenie jest okazją do przybliżenia uczniom różnych aspektów zawodu tłumacza, jego celem jest jednak także motywowanie do nauki języków obcych, gdyż znajomość języków obcych jest w erze globalizacji, cyfryzacji i mobilności oknem na świat, uwrażliwiającym na inne kultury i ułatwiającym ich zrozumienie.

Program wydarzenia w załączniku.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: lingwistykastosowanaumcs@gmail.com 

Miejsce: Wydział Filologiczny UMCS (Nowa Humanistyka), Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

- Aula Duża - otwarcie

- sale nr: 11B, 12B, 13B, 14B, 25B, Nowe Laboratorium Symultaniczne (DS Kronos, ul. Sowińskiego 17) - warsztaty

Zapraszamy!

 

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2022