Dni Romantyzmu – zaproszenie do udziału

W związku z obchodami Dni Romantyzmu organizowanych przez Koło Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX oraz Koło Młodych Dydaktyków w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do włączenia się w popularyzację twórczości romantycznych pisarzy.

Zachęcamy młodzież do nagrania prezentacji, recytacji wybranych utworów polskich oraz zagranicznych autorów i przesłanie przygotowanego w ten sposób filmiku (w rozszerzeniu mp4) do 31 grudnia 2022 r., czyli do końca Roku Romantyzmu Polskiego. Materiał audiowizualny opublikujemy nieodpłatnie na Facebooku, na stronie Dni Romantyzmu, w ramach których wspomniane koła naukowe organizują pod opieką dr hab. Elżbiety Flis-Czerniak, prof. UMCS i dr Beaty Jarosz dwa konkursy: Wielki test o romantyzmie oraz – wraz z Muzeum Józefa Czechowicza (filia Muzeum Narodowego w Lublinie) – Przerabianie romantyzmu. Zachęcamy przy tej okazji do śledzenia strony na Facebooku.

Osoby zainteresowane udziałem w tej inicjatywie prosimy o przesłanie filmu na adres: kmd.ifp@mail.umcs.pl oraz wypełnienie formularza (każdy z uczestników akcji musi wyrazić zgodę na ujawnienie imienia, nazwiska, reprezentowanej szkoły oraz na rozpowszechnienie materiału oraz wizerunku zarejestrowanego na filmie) znajdującego się pod linkiem: https://www.umcs.pl/pl/projekt,25341.htm. Niewypełnienie formularza będzie równoznaczne z niemożnością opublikowania materiału w naszych mediach społecznościowych. Filmik można również udostępnić w chmurze (np. za pośrednictwem WeTransfer lub na dysku Google), przy czym link do pobrania pliku należy przesłać na wspomniany adres mailowy.

Liczymy na zainteresowanie Państwa i uczniów naszą inicjatywą!

    Aktualności

    Data dodania
    22 listopada 2022