Dodatkowa rekrutacja do SDNŚiP w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

Uprzejmie informujemy o dodatkowej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Temat badawczy: „Badania białek arabinogalaktanowych (AGPs) jako istotnych składników ściany komórkowej podczas procesu dojrzewania owoców”. Nr projektu NCN 2020/39/D/NZ9/00232

Promotor: prof. dr hab. Artur Zdunek (a.zdunek@ipan.lublin.pl)

Promotor pomocniczy: dr Agata Leszczuk

Terminarz rekrutacji:

14.03.2022 uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;

31.03.2022 zakończenie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz termin wpłynięcia dokumentów do siedziby Szkoły Doktorskiej, ul. Weteranów 18, II piętro, pok. 7;

4.04.2022 rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami;

5.04.2022 ogłoszenie wyników.

Deklaracja wyboru tematyki badawczej

Wymogi formalne

Zasady oceny kandydata

    Aktualności

    Data dodania
    10 marca 2022