Wykład nt. finansowania społecznościowego

W dniu 8 kwietnia 2021 r. w ramach wykładu z przedmiotu Prawo bankowe na kierunku prawo odbyło się spotkanie z Panem Arkadiuszem Regieciem, Prezesem zarządu oraz założycielem największej polskiej platformy finansownia społecznościowego Beesfund S.A.

Spotkanie dotyczyło ewolucji oraz prawnych i ekonomicznych aspektów tzw. finansowania udziałowego (equity crowdfunding). Oprócz analizy poświęconej zagadnieniom prawa krajowego, istotny element prelekcji dotyczył projektowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorców. Spotkanie oprócz części wykładowej obejmowało serię pytań i odpowiedzi.

W wykładzie oprócz studentów kierunku prawo, uczestniczyli studenci kierunków: prawno-biznesowego oraz prawno-administracyjnego, a także seminarzyści Katedry Prawa Finansowego. 


    Aktualności

    Data dodania
    8 kwietnia 2021