Ukazała się monografia "Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Wybrane problemy"

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukazała się monografia pt. "Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Wybrane problemy", red. K. Cień, P. Szczęśniak: 
https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5171/srodki-prawne-ograniczajace-unikanie-i-uchylanie-sie-od-opodatkowania-wybrane-problemy

Monografia składa się z trzynastu rozdziałów podejmujących problematykę środków prawnych ograniczających unikanie i uchylanie się od opodatkowania.  Przedmiotem niniejszej monografii jest analiza norm prawnych, które pozwalają na przeciwdziałanie niedozwolonemu zmniejszeniu obciążenia podatkowego. Celem opracowania było przedstawienie wybranych problemów związanych z tworzeniem i stosowaniem przepisów normujących typowe środki prawne ograniczające unikanie oraz uchylanie się od opodatkowania.

Monografia jest materialnym efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania” zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego we współpracy z Katedrą Prawa Finansowego UMCS.

Autorami rozdziałów monografii są pracownicy badawczo-dydaktyczni, doktoranci oraz studenci z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Szczególne podziękowania za przygotowanie recenzji kierujemy do Pani Profesor Katarzyny Kopyściańskiej (Uniwersytet Wrocławski), Pana Doktora Łukasza Karczyńskiego (Uniwersytet Gdański) oraz Pana Doktora Krzysztofa Radzikowskiego (Uniwersytet Warszawski). Wydanie monografii nie byłoby możliwe bez wsparcia Pani Profesor Urszuli Bobryk - Prorektor ds. Studenckich oraz Pani Profesor Anny Przyborowskiej-Klimczak - Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS. 

    Aktualności

    Data dodania
    29 lipca 2019