Spotkanie z doradcą podatkowym

W dniu 8 grudnia 2021 r. w ramach wykładu z przedmiotu Prawo bilansowe prowadzonego na studiach prawniczych odbyło się spotkanie z doradcą podatkowym Panem Wiktorem Koziełem. Zajęcia obejmowały wybrane problemy dotyczące kwalifikowania przychodów i kosztów w działalności gospodarczej, a także informacje związane z przygotowaniem do egzaminu na doradcę podatkowego.

Doradca podatkowy Wiktor Kozieł jest absolwentem kierunków prawo oraz ekonomia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W czasie studiów prawniczych uczestniczył w seminarium magisterskim prowadzonym przez Pana prof. dr. hab. Antoniego Hanusza. Wiktor Kozieł z doradztwem podatkowym jest związany od 2017 r., obecnie jako koordynator ds. doradztwa podatkowego w PKF Polska. W październiku 2021 r. z wynikiem pozytywnym złożył egzamin na doradcę podatkowego. Na co dzień zajmuje się sporządzaniem opinii i udzielaniem konsultacji podatkowych dla różnych gałęzi biznesu. Uczestniczy również w audytach podatkowych, w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz jako pełnomocnik przed sądami administracyjnymi.

    Aktualności

    Data dodania
    11 grudnia 2021