Prof. Antoni Hanusz członkiem Rady Legislacyjnej

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Antoni Hanusz, kierownik Katedry Prawa Finansowego UMCS oraz sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, został powołany na stanowisko członka Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów XIII kadencji.

Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów istniejącym od 1972 roku.
Więcej informacji: https://radalegislacyjna.gov.pl/

(fot. Krystian Maj)

    Aktualności

    Data dodania
    1 października 2018