Porozumienie między Ministerstwem Finansów a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej

W dniu 8 marca 2021 r. Ministerstwo Finansów zawarło z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie porozumienie o współpracy. Strony były reprezentowane przez Panią Renatę Oszast - Dyrektor Generalną Ministerstwa Finansów oraz JM prof. dr. hab. Radosława Dorbowolskiego - Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Przedstawicielami odpowiedzialnymi za kordynację współpracy zostali ustanowieni: ze strony Ministerstwa Finansów - Pani Joanna Marzycka, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów; ze strony Uniwersytetu - prof. dr hab. Antoni Hanusz - kierownik Katedry Prawa Finansowego.

Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest współpraca w zakresie działalności naukowej, badawczej i realizacji wspólnych projektów w obszarze prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa i postępowania podatkowego, prawa bilansowego oraz prawa rynków finansowych. Działania podejmowane w ramach Porozumienia skierowane będą do studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich.

Głównymi formami realizowania postanowień Porozumienia będą:

  1. staże oraz praktyki w Ministerstwie Finansów dla studentów Uniwersytetu;
  2. płatne formy współpracy dla wybranych studentów Uniwersytetu;
  3. wspólne projekty edukacyjne, naukowe i badawcze.

    Aktualności

    Data dodania
    11 marca 2021