Podział alfabetyczny na egzamin w terminie poprawkowym z Finansów publicznych i prawa finansowego (kierunek Administracja I st.)

Podział alfabetyczny na egzamin w terminie poprawkowym, dla osób które przystąpiły do egzaminu w czerwcu, z przedmiotu Finanse publiczne i prawo finansowe (kierunek Administracja I st.)

13 września 2017 r. (środa) - od początku do Miłkowska D.;

14 września 2017 r. (czwartek) - od Miszczuk B. do końca.

Wszyscy studenci, w tym także studenci powtarzający przedmiot, przystępują do egzaminu według wyżej podanej kolejności alfabetycznej. 

Egzaminy będą rozpoczynały się o godz. 7.30. Indeksy należy złożyć w p. 620 najpóźniej do godz. 7.10.

    Aktualności

    Data dodania
    5 września 2017