Podręcznik "Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia", red. A. Hanusz

"Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia" to tytuł podręcznika, który ukazał się nakładem Wydawnictwa Sejmowego. Opracowanie zostało przygotowane przez zespół pracowników naukowych Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Antoniego Hanusza.

Podręcznik jest już dostępny w księgarniach, a także za pośrednictwem strony wydawcy: 
https://wydawnictwo.sejm.gov.pl/publikacja/prawo-finansowe-wybrane-zagadnienia/

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy w zakresie prawa finansów publicznych, prawa podatkowego (krajowego i międzynarodowego) oraz prawa bankowego. Użyteczności opracowania sprzyjać powinno graficzne ujęcie wybranych zagadnień w formie tabel i rysunków oraz ich syntetyczny komentarz. Pomocny w procesie poznawczym okazać się może również indeks rzeczowy, zawierający spis podstawowych terminów prawnych przytoczonych w pracy. Natomiast na końcu każdego rozdziału znajduje się wykaz literatury uzupełniającej. Podręcznik będzie więc cenną pomocą dla studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych wyższych uczelni, a także praktyków prawa. Publikacja będzie przydatna również osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego i biegłego rewidenta. Poszczególne rozdziały podręcznika opracowali:

  • część I. Prawo finansów publicznych: rozdz. I–VI - prof. zw. dr hab. Antoni Hanusz;
  • cześć II. Prawo podatkowe: rozdz. I–XI - mgr Krzysztof Cień; rozdz. XII–XIV - mgr Tomasz Woźniak;
  • część III. Prawo bankowe: rozdz. I, III–IV, VI–IX - dr Paweł Szczęśniak; rozdz. II, V, X–XVI - mgr Eryk Pietrusiński.

    Aktualności

    Data dodania
    31 lipca 2019