Podręcznik "Prawo finansowe" już dostępny!

Podręcznik pt. "Prawo finansowe" stanowi całościowe opracowanie wiedzy z zakresu prawa finansów publicznych, prawa podatkowego, w tym krajowego oraz międzynarodowego, prawa bankowego i dewizowego. Przeprowadzone przez zespół pracowników naukowych Katedry Prawa Finansowego UMCS pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza (sędziego Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego) analiza i systematyzacja obowiązujących przepisów – także w formie tabel i rysunków – oraz opis klasyfikacyjny dokonany z uwzględnieniem związków i różnic między poszczególnymi aktami normatywnymi pozwoliły na sformułowanie krytycznych wniosków dotyczących przepisów prawa finansowego.

Książkę można nabyć na stronie wydawcy: https://wydawnictwo.sejm.gov.pl/publikacja/prawo-finansowe-wydanie-drugie/

Książka jest skierowana do studentów prawa, administracji i ekonomii, a także słuchaczy studiów podyplomowych i osób przygotowujących się do egzaminów korporacyjnych. Opracowanie jest również przeznaczone dla praktyków, przede wszystkim pracowników administracji rządowej i samorządowej, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, prokuratorów, sędziów, radców prawnych, adwokatów oraz notariuszy.

Autorzy podręcznika: prof. dr hab. Antoni Hanusz, dr hab. Andrzej Niezgoda, dr Krzysztof Cień, dr Paweł Szczęśniak, dr Tomasz Woźniak

    Aktualności

    Data dodania
    29 grudnia 2022