Dodatkowe grupy ćwiczeniowe

Dla osób studiujących na kierunku Prawo (studia stacjonarne), które w roku akademickim 2016/2017 powtarzają przedmiot "Prawo finansowe" zostały utworzone następujące grupy ćwiczeniowe:

  • grupa X: Berecka A. - Martyniuk A.

Pierwsze zajęcia odbędą się dnia 23 listopada 2016 roku, godz. 9:35, s. 4DSZ.

  • grupa XI: Mazur I. - Żodzik M.

Pierwsze zajęcia odbędą się dnia 24 listopada 2016 roku, godz. 15:55, s. 2DSZ.

Osoby studiujące na kierunku Prawo (studia wieczorowe), które w roku akademickim 2016/2017 powtarzają przedmiot "Prawo finansowe" obowiązane są uczęszczać na zajęcia grupy XI (Prawo, studia stacjonarne).

Dla osób studiujących na kierunku Administracja, które w roku akademickim 2016/2017 powtarzają przedmiot "Finanse publiczne i prawo finansowe" została utworzona grupa VIII. Pierwsze zajęcia odbędą się dnia 16 listopada 2016 roku, godz. 14:20, s. 3DSZ.

    Aktualności

    Data dodania
    12 listopada 2016