Artykuły uczestników I ESPF opublikowane w SIL

Część nowego numeru Studia Iuridica Lublinensia została poświęcona problematyce międzynarodowego prawa podatkowego. Artykuły z tego zakresu są efektem I Eksperckiego Seminarium Prawa Finansowego zorganizowanego przez Katedrę Prawa Finansowego UMCS:
http://journals.umcs.pl/sil/issue/view/415 

Referencyjną wersją artykułów są artykuły w języku angielskim.


Lista opublikowanych artykułów uczestników I ESPF

Multilateral Convention (MLI) – Tax Evolution or Revolution?
Konwencja Wielostronna (MLI) – podatkowa ewolucja czy rewolucja?
dr Agnieszka Franczak 

BEPS 13: CBCR – Country-by-Country Reporting
BEPS 13: CBCR – raport według krajów
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Hanna Szarpak

Transfer Pricing and Selected Problems Related to Their Implementation
Ceny transferowe i wybrane problemy związane z ich implementacją
mgr Edyta Jóźwiak, mgr Piotr Herman 

Constitutional Issues Arising from the Principal Purpose Test: The Lesson from Poland
Wątpliwości konstytucyjne dotyczące klauzuli jednego z głównych testów (Principal Purpose Test – PPT)
dr Błażej Kuźniacki 

Automatic Exchange of Information on the Issued Tax Interpretations in the Context of a Taxpayer’s Rights
Automatyczna wymiana informacji o wydanych interpretacjach podatkowych w kontekście ochrony praw podatnika
mgr Joanna Mach

The BEPS Influence on Tax Information Exchange
Wpływ projektu BEPS na wymianę informacji podatkowych
prof. dr hab. Dominik Mączyński

    Aktualności

    Data dodania
    1 lipca 2018