Dyrektor Szkoły Nauk Społecznych

 Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Dr hab. Agata W. Ziętek, prof. UMCS

Prof. Agata Wiktoria Ziętek jest absolwentką Wydziału Politologii UMCS na kierunku politologia i pracuje w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest autorką publikacji z zakresu międzynarodowych stosunków kulturalnych, dyplomacji publicznej i międzynarodowych stosunków politycznych w Azji Wschodniej. Członkini i przewodnicząca lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i European International Studies Association (EISA), od 2009 r. prezes Fundacji Badań Międzynarodowych.

Konsultacje w semestrze letnim 2019/20

Poniedziałek od godz. 10.00  do godz. 12.00 

Środa od godz. 13.00 do godz. 15.00

ul. Weteranów 18, II piętro pokój 4