Szczegółowe zasady przeprowadzania oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych