Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV - 26.7/19 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. z dniem 7 listopada 2019 r. powołał Radę Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych:

prof. dr hab. Maria Juda – Dyrektor Szkoły – przewodnicząca

Członkowie:

1. Prof. dr hab. Marek Hetmański – filozofia

2. Dr hab. Krzysztof Kosior, prof. uczelni – filozofia

3. Prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński – historia

4. Dr hab. Mariusz Mazur, prof. uczelni – historia

5. Prof. dr hab. Anna Pajdzińska – językoznawstwo

6. Dr hab. Jarosław Krajka, prof. uczelni – językoznawstwo

7. Prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska – literaturoznawstwo

8. Prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski – literaturoznawstwo

9. Dr hab. Ewa Głażewska, prof. uczelni – nauki o kulturze i religii

10. Dr hab. Katarzyna Smyk, prof. uczelni – nauki o kulturze i religii

11. Prof. dr hab. Jan Gryka – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

12. Prof. dr hab. Tomasz Zawadzki – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

13. Mgr Edyta Nowak – przedstawiciel doktorantów

14. Mgr Jerzy Norkowski – przedstawiciel doktorantów