V Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego pt. „The financial law towards challenges of the XXI century“ / Gdynia-Olandia-Karlskrona 2019

24.05.2019

W dniach 10-13 maja 2019 r. odbyła się V Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego pt. „The financial law towards challenges of the XXI century“. W czasie konferencji referaty wygłosili pracownicy Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lubelski ośrodek naukowy reprezentowany był przez prof. dr. hab. Antoniego Hanusza - Kierownika Katedry Prawa Finansowego, dr. Pawła Szczęśniaka, mgr. Krzysztofa Cienia, mgr Agatę Lipińską oraz mgr. Tomasza Woźniaka.