Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego „Zasada pewności w prawie podatkowym – de lege lata i de lege ferenda”

21.01.2019

Pracownicy Katedry Prawa Finansowego UMCS w dniach 18-19 czerwca 2018 r. wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Podatkowego „Zasada pewności w prawie podatkowym – de lege lata i de lege ferenda” zorganizowanej przez Zakład Prawa Podatkowego i Gospodarczego Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W czasie konferencji pracownicy Katedry wygłosili następujące referaty: "Wykładnia pojęć prawa cywilnego w rekonstrukcji norm prawa podatkowego a postulat spójności i pewności porządku prawnego" | dr P. Szczęśniak; "Pozaprawne kryterium „uzasadnionych przyczyn ekonomicznych” w klauzulach antyabuzywnych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych" | mgr K. Cień; "Rozliczanie straty zlikwidowanego zakładu zagranicznego w świetle zasady swobody przedsiębiorczości" | mgr T. Woźniak.