XV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XV Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim. Konferencja organizowana jest przez Wydział Chemii UMK w Toruniu.

Tegoroczna konferencja odbędzie się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w terminie 20-22.06.2022r.

Spotkanie będzie miało na celu prezentację wyników prac naukowych, wymianę myśli i problemów badawczych oraz możliwość nawiązania kontaktów osobistych pomiędzy Młodymi Uczonymi reprezentującymi Uczelnie Wyższe z całej Polski.

Uczestnicy będą mieli możliwość prezentacji wyników swoich prac w formie komunikatu ustnego, bądź posteru, w trzech panelach tematycznych:
1) Nauki chemiczne,
2) Nauki biologiczne, medyczne i przyrodnicze,
3) Nauki fizyczne i techniczne.

Ważne terminy

 • 01.02.2022 – Rozpoczęcie rejestracji i przyjmowania streszczeń
 • 30.04.2022 – Zakończenie rejestracji i przyjmowania abstraktów
 • 13.05.2022 – Końcowy termin potwierdzenia formy prezentacji uczestnikom, którzy zgłosili abstrakt(y) (decyduje kolejność zgłoszeń)
 • 15.05.2022 – Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
 • 10.06.2022 – Informacja o programie obrad w sekcjach
 • 20.06.2022 – Rozpoczęcie XV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego
 • 22.06.2022 – Zakończenie XV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie konferencji https://ksd.umk.pl/pages/main_page/

 

  Aktualności

  Data dodania
  14 kwietnia 2022