Wystawa "RE//AKCJE:GRANICA"

Serdecznie zapraszamy na otwarcie i odwiedzenie wystawy połączonej z programem na żywo pt. RE//AKCJE:GRANICA, która odbędzie się 2 grudnia 2022 r. o godz. 17.00 w Przemyskim Centrum Kultury i Nauki Zamek Al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, Przemyśl, która jest realizowana w ramach obchodów "50-lecia kształcenia artystycznego na UMCS". Wystawa będzie czynna do 28.01.2023 r.

Na wystawie prezentowane będą międzyinnymi projekty artystyczne Mileny Brudkowskiej, Violi Głowackiej, Martyny Ścibior, Marty Zgierskiej, Jerzego Norkowskiego, Szymona Popieleca, Michała Stachyry i Mariusza Tarkawiana, którzy są doktorantami Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki UMCS.

Kuratorami wystawy są Anastasia Kashtalian oraz Jan Gryka.

Wydarzenie ma charakter realizacyjny, powstaną instalacje artystyczne, obiekty i dedykowane filmy wideo. Towarzyszące prezentacji: performance, projekcje, koncerty, wystąpienia i realizacje efemeryczne programowo wypełnią przestrzeń Zamku Kazimierzowskiego. Projekty dotyczą zarówno widocznej z wież zamku granicy polsko - ukraińskiej jak również miejsca, które funkcjonowało jako wielokulturowe na przestrzeni wielu lat.

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 listopada 2022