Wybory Uzupełniające do Rad Doktorantów Szkół Doktorskich UMCS

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie informuje, że

Wybory Uzupełniące

dwóch przedstawicieli doktorantów

do Rady Doktorantów SDNH, SDNS i SDNŚiP

zostaną przeprowadzone

za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie odbędzie się w systemie USOS Ankieter

w dniu 15 lutego 2022 r.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Doktorantów każdej ze Szkół Doktorskich

przyjmowane będą poprzez wysłanie formularza zgłoszenia kandydata

w terminie od dnia 4 lutego 2022 r. do dnia 10 lutego 2022 r.

Dokumenty należy wysłać na adres e-mail: wybory@doktoranci.umcs.pl

Komunikaty oraz uchwały Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS
dostępne są na stronie: www.doktoranci.umcs.pl

Kandydatem do Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej może być osoba, która:

1. jest doktorantem w Szkole Doktorskiej UMCS;
2. nie jest członkiem Organu Samorządu Doktorantów, o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4 uchwały, tj. członkiem
Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów lub Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych (SDNH):

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie szczegółowych zasad oraz terminu wyborów uzupełniających do Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Formularz zgłoszeniowy

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (SDNS):

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie szczegółowych zasad oraz terminu wyborów uzupełniających do Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Formularz zgłoszeniowy

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (SDNŚiP):

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie szczegółowych zasad oraz terminu wyborów uzupełniających do Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Formularz zgłoszeniowy

    Aktualności

    Data dodania
    4 lutego 2022