Wybory do Samorządu Doktorantów UMCS

Szanowni Państwo,

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie informuje, o nadchodzących wyborach do:
1) Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie
2) Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie
3) Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie
Wybory przedstawicieli doktorantów, o których mowa w § 21 ust. 1 i 2 Regulaminu Samorządu Doktorantów UMCS, zostaną przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie odbędzie się w systemie USOS Ankieter w dniu 27 września 2022 r.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Doktorantów Szkół Doktorskich i Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów przyjmowane będą poprzez wysłanie formularza zgłoszenia kandydata (stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały nr 8/3/2021 Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS) w terminie od dnia 25 września  2022 r.

Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną z konta doktoranckiego w domenie poczta.umcs.lublin.pl/umcs.lublin.pl/umcs.pl na adres e-mail: wybory@doktoranci.umcs.pl.

Komunikaty oraz uchwały Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS dostępne są na stronie: www.doktoranci.umcs.pl

Kandydatem do Rady Doktorantów Szkół Doktorskich może być osoba, która:
1. jest doktorantem w Szkole Doktorskiej UMCS;
2. nie jest członkiem Organu Samorządu Doktorantów, o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4 uchwały, tj. członkiem Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów lub Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY DOKTORANTÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY DOKTORANTÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY DOKTORANTÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH

    Aktualności

    Data dodania
    21 września 2022