Stypendium dla zagranicznych doktorantów w ramach Projektu "UMCS Doctoral Schools - Your Success in Globalized World of Science"

Wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni 2022/2023 w ramach Projektu "UMCS Doctoral Schools - Your Success in Globalized World of Science" przeznaczone są dla najlepszych doktorantów zagranicznych studiujących w Szkołach Doktoranckich UMCS.

Maksymalna liczba Stypendiów: 3

Doktoranci muszą mieć zaakceptowany IPB

Przewidywana wysokość Stypendium to 3 000 zł brutto brutto miesięcznie. Stypendium to będzie uzupełnieniem stypendiów dla doktorantów, o których mowa w art. 209 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 Wymagane dokumenty:

Formularz wniosku

- Kopie dokumentów potwierdzających działalność doktoranta

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do 14 kwietnia 2023 r. w Biurze Projektu, ul. Weteranów 18, II piętro, pok. 7, 20-038 Lublin.

popupImg

    Aktualności

    Data dodania
    24 marca 2023