Nowe Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UMCS

W dniu 9 kwietnia 2021 odbyło się zebranie Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podczas którego wybrano nowe władze.
W wyniku głosowań w skład Prezydium kadencji 2020/2021 weszli:
  • Przewodniczący - mgr Marcin Bubicz (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych),
  • Wiceprzewodnicząca - mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych),
  • Sekretarz -  mgr inż. Karolina Marciszuk (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki).
Nowo wybranym serdecznie gratulujemy!
 
 

    Aktualności

    Data dodania
    12 kwietnia 2021