Nabór wniosków na staże zagraniczne w ramach Projektu "UMCS Doctoral Schools - Your Success in Globalize World of Science" - II edycja

Nabór wniosków na staże zagraniczne w ramach Projektu "UMCS Doctoral Schools - Your Success in Globalize World of Science" - II edycja

Szanowni Państwo,
 
w II edycji naboru na staże zagraniczne w ramach Projektu "UMCS Doctoral Schools - Your Success in Globalize World of Science" planowane są następujące zagraniczne wyjazdy stażowe:
- 2 wyjazdy dwumiesięczne do państw OECD
- 4 wyjazdy sześciomiesięczne do państw OECD
- 2 wyjazdy dwumiesięczny do państw spoza OECD
- 1 wyjazd sześciomiesięczne do państw spoza OECD
 
Kandydaci deklarują chęć uczestnictwa w Projekcie wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy zawierający oświadczenie, iż zapoznali się z Regulaminem przyznawania staży oraz spełniają warunki uczestnictwa w Projekcie. Wraz z  formularzem należy dołączyć oświadczenie ośrodka zagranicznego o gotowości przyjęcia na staż naukowy/artystyczny z zagwarantowaną opieką naukową/artystyczną (odpowiednio).
 
Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu - www.szkolydoktorskie.umcs.pl.
Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 14 listopada 2022 r. do godz. 14:00.
Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, a następnie podpisać i dostarczyć do Biura Szkół Doktorskich/ Projektu (w godz. 10-14).

    Aktualności

    Data dodania
    26 października 2022