Międzynarodowe seminarium - International Research Symposium in Service Management “The Role of Service in the Sustainability and Wellbeing of Society“

Organizatorem seminarium  jest Prof. Jay Kandampully, światowej sławy naukowiec w obszarze zarządzania usługami, edytor czasopisma naukowego Journal of Service Management. Seminarium odbywa się po raz jedenasty i w tym roku instytucją goszczącą jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

W szczególności seminarium kierowane jest do doktorantów i młodych naukowców. Oprócz możliwości prezentacji swoich dokonań naukowych daje szansę udziału w szkoleniach i dyskusjach poświęconych zasadom przygotowania artykułów naukowych, realizacji badań naukowych i prezentacji wyników na arenie międzynarodowej.

Udział w konferencji daje również możliwość publikacji w następujących międzynarodowych czasopismach naukowych:
Journal of Service Management (JOSM), Journal of Service Theory and Practice (JSTP), International Journal of Services, Economics and Management (IJSEM), i European Business Review (EBR).

Więcej informacji:

https://www.ue.katowice.pl/en/events/international-research-symposium-in-service-management.html

    Aktualności

    Data dodania
    10 lutego 2020