Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda i Surowce"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda i Surowce (ICGreenDeal2020), która odbędzie się w dniach 14-16 grudnia 2020r. Z powodu pandemii koronawirusa Konferencja będzie miała charakter wirtualny (online).

Celem Konferencji jest poruszenie tematu zmian klimatycznych oraz metod ich zapobiegania np. w ramach innowacyjnych rozwiązań (technologicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych), które mogą zostać wdrożone w ramach Zielonego Ładu.

Zapraszamy do nadsyłania referatów z zakresu Zarządzania i Inżynierii Środowiska, które poruszają problematykę gospodarowania zasobami wody i surowców. Termin nadsyłania abstraktów w języku angielskim i polskim – 30 listopada 2020r.

W programie Konferencji znajdą się prezentacje ustne i posterowe. Zgłoszone streszczenia referatów (w języku angielskim lub polskim) będą zamieszczone w Materiałach konferencyjnych, a pełne teksty prac mogą zostać opublikowane m.in. w Desalination and Water Treatment [100 pkt MNiSW], Sustainability [70 pkt MNiSW], Polityka Energetyczna [20 pkt MNiSW], Monografia „Strategie wdrażania Zielonego Ładu” [20 pkt MNiSW], Circular Economy and Sustainability. 

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

    Aktualności

    Data dodania
    19 listopada 2020