Immatrykulacja Doktorantów Szkół Doktorskich

Dnia 13 października 2020 roku w obecności Prorektora prof. dr hab. Wiesława I. Gruszeckiego i zaproszonych gości, odbędzie się uroczysta immatrykulacja doktorantów pierwszego roku  Szkół Doktorskich.

Uroczystość odbędzie się o godz. 11.15 w Auli w Centrum Języka i Kultury
Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, ul. Weteranów 18.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Osoby uczestniczące w immatrykulacji muszą mieć obowiązkowo osłonięte usta i nos. Przed wejściem do holu głównego prosimy o zdezynfekowanie dłoni. Każda osoba wchodząca do budynku będzie miała mierzoną temperaturę.

Z uwagi na doniosłość uroczystości Doktoranci proszeni są o przybycie w stosownych strojach. Okrycia wierzchnie proszę pozostawić w szatni.

Z poważaniem

Magdalena Wątróbka

    Aktualności

    Data dodania
    6 października 2020