Doktoranci UMCS otrzymali granty Santander Universidades

W grudniu 2021 roku 5 doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zostało laureatami nagrody finansowanej przez Santander Universidades za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe. Gratyfikacje w wysokości 5000 zł dla każdego z laureatów zostały wręczone 19 stycznia 2022 roku.

Laureatami grantu Santander Universidades zostali mgr Joanna Księska-Koszałka, mgr Marta Zgierska, mgr Magdalena Medykowska, mgr Martyna Marlena i mgr Michał Szymko.

Spotkanie odbyło się stacjonarnie i poprowadził je prof. Wiesław I. Gruszecki – Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Osobiste gratulacje złożyła również prof. Dorota Kołodyńska – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, mgr Grażyna Elżbieta Fiok – Kanclerz UMCS, mgr Elwira Rycaj – Dyrektor Centrum Badań Naukowych oraz mgr Anna Galant, która koordynowała program grantów dla najlepszych doktorantów UMCS, a także Paulina Rynkiewicz – menadżer placówki Relacyjnej Santander Universidades.

Nagrody finansowe mają na celu docenienie wysiłków doktorantów, ale też zachęcenie ich do dalszego rozwoju kariery naukowej. Wierzymy, że dodatkowe środki umożliwią wzięcie udziału w kursach, konferencjach i seminariach, zakup niezbędnej literatury czy pokrycie kosztów wyjazdów naukowych.

Paulina Rynkiewicz, menadżer placówki relacyjnej Santander Universidades w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zachęca również do udziału w innych programach organizowanych przez Bank:Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą platformę www.santander-grants.com, gdzie można znaleźć nabory na bezpłatne programy rozwojowe. Już niebawem ogłoszone zostaną nowe programy zwiększające kompetencje językowe, cyfrowe i menadżerskie, dostępne dla wszystkich pełnoletnich osób zainteresowanych rozwojem”.

Podobne programy stypendialne dla społeczności akademickiej UMCS były już organizowane w ubiegłych latach. Zapraszamy do obserwowania aktualności inicjatywach organizowanych Santander Universidades.

Laureatom życzymy wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Santander od 10 lat wspiera edukację 

W 2021 roku minęło równo 10 lat, odkąd Santander Universidades funkcjonuje w Polsce i współpracuje z uczelniami wyższymi. Z tej okazji zachęcamy do zapoznania się z raportem podsumowującym te działania i zapraszamy do rekrutacji na jubileuszowe programy rozwojowe: www.santander.pl/10lat.

    Aktualności

    Data dodania
    20 stycznia 2022