Władze Wydziału


 Dziekan Wydziału


dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS

dyżury  - pokój nr 3, budynek B:

poniedziałki w godzinach 10:00 – 12:00

mail: dziekan.mfi@mail.umcs.pl

tel. +48 (81) 537-52-12


Prodziekan Wydziału


dr hab. Beata Bylina

dyżury – pokój nr 2, budynek B:

poniedziałek w godzinach 10.00 – 11.00

środa* w godzinach 9.00 – 10.00

mail: prodziekan.mfi@mail.umcs.pl

tel. +48 (81) 537-52-11

* z wyjątkiem dni, w których odbywa się posiedzenie Senatu


  Dyrektorzy Instytutów


Dyrekcja Instytutu Matematyki


Dyrektor Instytutu dr hab. Mariusz Bieniek, prof. UMCS

Katedra Matematyki Stosowanej IM UMCS


Z-ca Dyrektora Instytutu dr hab. Przemysław Matuła, prof. UMCS

Katedra Matematyki Stosowanej IM UMCS

Sekretariat Instytutu Matematyki

 Sekretariat: pok. 227 (budynek A)

 tel. (81) 537 61 69Dyrekcja Instytutu Fizyki


 Dyrektor Instytutu dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS

 Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS


 Z-ca Dyrektora Instytutu dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS

 Katedra Fizyki Materiałowej IF UMCS

 Sekretariat Instytutu Fizyki

 Sekretariat: pok. 601  (budynek C)

 tel. (81) 537 61 43, (81) 537 61 88


 Dyrekcja Instytutu Informatyki


Dyrektor Instytutu dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. UMCS

Katedra Oprogramowania Systemów Informatycznych II UMCS


 Z-ca Dyrektora Instytutu dr hab. Jarosław Bylina

Katedra Oprogramowania Systemów Informatycznych II UMCS

 Sekretariat Instytutu Informatyki

 Sekretariat: pok. 427 (budynek D)

 tel. (81) 537 62 23


Adres Wydziału

 ul. Radziszewskiego 10

 20-031 Lublin


 Strona Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS  (www.mfi.umcs.pl)

Strona Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS (na stronie UMC