Władze Wydziału


 Dziekan Wydziału


dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. UMCS

Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS

Dziekanat: pok. 3 (parter, budynek B)

tel. (81) 537-5212

e-mail: mfi.dziekan@umcs.lublin.pl

przyjęcia interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach: 9.00-10.00


Prodziekan Wydziału


dr hab. Przemysław Matuła, prof. UMCS

Katedra Matematyki Stosowanej IM UMCS

Dziekanat: pok. 2 (parter, budynek B)

tel. (81) 537-5211

e-mail: Przemyslaw.Matula@umcs.lublin.pl

przyjęcia interesantów:
wtorek, czwartek w godzinach 10.00-11.00


  Dyrektorzy Instytutów


Dyrekcja Instytutu Matematyki


Dyrektor Instytutu dr hab. Mariusz Bieniek, prof. UMCS

Katedra Matematyki Stosowanej IM UMCS


Z-ca Dyrektora Instytutu dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS

Katedra Nauczania Matematyki i Informatyki IM UMCS

Asystent Dyrektora

pok. 236 A (budynek A)

tel. (81) 537 61 69


Dyrekcja Instytutu Fizyki


 Dyrektor Instytutu dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS

 Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS


 Z-ca Dyrektora Instytutu dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS

 Katedra Fizyki Materiałowej IF UMCS

 Sekretariat Instytutu Fizyki

 Sekretariat: pok. 601  (budynek C)

 tel. (81) 537 61 43, (81) 537 61 88


 Dyrekcja Instytutu Informatyki


Dyrektor Instytutu dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. UMCS

Katedra Cyberbezpieczeństwa II UMCS


 Z-ca Dyrektora Instytutu dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. UMCS

 Katedra Oprogramowania Systemów Informatycznych II UMCS

 Sekretariat Instytutu Informatyki

 Sekretariat: pok. 427 (budynek D)

 tel. (81) 537 62 23


Adres Wydziału

 ul. Radziszewskiego 10

 20-031 Lublin


 Strona Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS  (www.mfi.umcs.pl)

Strona Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS (na stronie UMC