Koło Dydaktyków MaFiI


 Koło Dydaktyków MaFiI


Kontakt:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS - p. 222 (II p., budynek A)

e-mail:kolo.dydaktykow.mafii@gmail.com 

www.facebook.pl/dydaktycy

Opiekun

dr Anna Gąsior

Katedra Nauczania Matematyki i Informatyki


 Cele Koła


- Popularyzacja nauk ścisłych wśród uczniów województwa lubelskiego,

- Realizacja projektów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych dla dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego,

- Rozwój innowacyjnych kompetencji dydaktycznych członków koła poprzez opanowanie własnych projektów dydaktycznych, zapoznanie się z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi oraz kontakty z nauczycielami z lubelskich szkół,

- Podnoszenie kompetencji dydaktycznych oraz kształtowanie postaw proinnowacyjnych i projakościowych w zakresie dydaktyki nauk ścisłych członków koła,

- Współpraca z innymi studenckimi kołami naukowymi w Polsce zajmującymi się popularyzacją nauk ścisłych oraz innowacyjnymi metodami nauczania,

- Popularyzacja nauk ścisłych oraz oferty edukacyjnej UMCS w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży,

- Intensyfikacja współpracy  ze szkołami z województwa lubelskiego w celu rozwoju zainteresowania uczniów studiowaniem nauk ścisłych,

- Kreowanie wizerunku innowacyjnego, dostosowanego do wymagań współczesnej szkoły modelu studiów na UMCS.


 Działania podejmowane przez Koło Dydaktyków MaFiI


Sukces studentek MATEMATYKI na V Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji „OBLICZE” 2018


Członkowie jeszcze przed oficjalnym założeniem koła, podejmowali się projektów i działalności pokrywających się z celami koła:  

„Dzień popularyzacji matematyk Matematyka Dla Każdego w ramach 8. Forum Matematyków Polskich” - 20.09.2017 r. 

- Zajęcia dla dzieci i młodzieży, 

- „Gry i zabawy dla dzieci-kodowanie i obrazki logiczne” 

- „Matematyczne karty i puzzle” 

- „Rozwój logicznego myślenia - piramidy, sudoku i calcudoku” 

  „XIV Lubelski Festiwal Nauki” - 28-29.09.2017 r. 

- Zajęcia dla dzieci i młodzieży 

- „Matematyczne łamanie głowy” 

- „Matematyka Dla Każdego” - 23.10.2017 r., 06.11.2017 r., 20.11.2017 r. 

- Zajęcia dla dzieci i młodzieży 

- „Wojny matematyczne - dodawanie i odejmowanie na wesoło” 

- „Dodawanie i mnożenie na wesoło, gry logiczne” 

- „Matematyczne Łamanie głowy - obrazki logiczne” 

- „Ułamkowa dżungla” 

- „Zabawy matematyczne (trening mnożenia liczb w zakresie do 100) 

Współpraca z Uniwersytetem Dziecięcym - 13.11.2017 r., 21.11.2017 r. 

- Zajęcia dla dzieci i młodzieży 

            - „Piramidy i Calcudoku” 

            - „Obrazki logiczne” 


Galeria "Matematyka dla kasżdgo" (Facebook Wydziału)