Instytut Fizyki UMCS


Lista konferencji organizowanych/współorganizowanych przez Instytut Fizyki UMCS


1. XXI Nuclear Physics Workshop, Kazimierz Dolny, 2014

2. X-th International Conference ION IMPLANTATION AND OTHER APPLICATIONS OF IONS AND ELECTRONS - ION 2014

3. XXII Nuclear Physics Workshop, Kazimierz Dolny, 2015

4. 42nd Polish Seminar on Positron Annihilation, Lulin, 29 June- July 2015

5. XXIII Nuclear Physics Workshop, Kazimierz Dolny, 2016

6. XI-th International Conference ION IMPLANTATION AND OTHER APPLICATIONS OF IONS AND ELECTRONS - ION 2016 

7. 3rd Symposium on Super Heavy Nuclei, Kazimierz Dolny 2017 (udział prof. Yuriego Oganessiana) 

8. 4th Conference of the Polish Society on Relativity 2017, Kazimierz Dolny (udział prof. Rogera Penrose'a)

9. XXIV Nuclear Physics Workshop, Kazimierz Dolny, 2017

10. 12th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry, 2017, Lublin

11. XII-th International Conference ION IMPLANTATION AND OTHER APPLICATIONS OF IONS AND ELECTRONS - ION 2018

12. Third CANTATA Meeting in Valencia, Spain, 2018

13. XXV Nuclear Physics Workshop, Kazimierz Dolny, 2018

14. International Workshop on Bound States in Superconductors and Interfaces, Max Planck Institute, Dresden, Germany, 2019.


 Warsztaty i konferencje organizowane przez Instytut Fizyki UMCS 


Conference of the Polish Society on Relativity

4th Conference of the Polish Society on Relativity - 24-28 September 2017, Kazimierz Dolny

Gościem specjalnym konferencji będzie Sir Roger Penrose


International Workshop on Positron and Positronium Chemistry

12th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry, 28 August - 1 September 2017, Lublin


International Symposium on Super-Heavy Elements

3rd International Symposium on Super-Heavy Elements “Challenges in the studies of super-heavy nuclei and atoms”. SHE 2017, 10 - 14 September 2017, Kazimierz Dolny


Warsztaty Fizyki Jądrowej 

Zakład Teorii Jądra Atomu w Katedrze Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki od roku 1993 organizuje corocznie we wrześniu w Kazimierzu Dolnym konferencję naukowąWarsztaty Fizyki Jądrowej im. Marii i Piotra Curie (Nuclear Physics Workshop) 

Od wielu lat konferencja jest organizowana razem z Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) w Strasburgu. W konferencji biorą udział naukowcy z całego swiata w liczbie 70-80 osób. Materiały publikowane sa w International Journal of Modern Physics E (IJMP E) - międzynarodowym czasopiśmie, które na liście filadelfijskiej zajmuje jedno z najwyższych miejsc. Konferencja jest jednym z nielicznych spotkań fizyków - specjalistów w dziedzinie teorii jądra atomu. 
Strona www konferencji znajduje się pod adresem: http://kft.umcs.lublin.pl/wfj/ 

2017 - XXIV Warsztaty Fizyki Jądrowej

2016 - XXIII Warsztaty Fizyki Jądrowej

2015 - XXII Warsztaty Fizyki Jądrowej 

2014 - XXI Warsztaty Fizyki Jądrowej  

2013 - XX Warsztaty Fizyki Jądrowej  

2012 - XIX Warsztaty Fizyki Jądrowej  

2011 - XVIII Warsztaty Fizyki Jądrowej  

2010 - XVII Warsztaty Fizyki Jądrowej  

2009 - XVI Warsztaty Fizyki Jądrowej   

2008 - XV Warsztaty Fizyki Jądrowej 

2007 - XIV Warsztaty Fizyki Jądrowej  

2006 - XIII Warsztaty Fizyki Jądrowej  

2005 - XII Warsztaty Fizyki Jądrowej  

2004 - XI Warsztaty Fizyki Jądrowej  

2003 - X Warsztaty Fizyki Jądrowej  

2002 - IX Warsztaty Fizyki Jądrowej  

2001 - VIII Warsztaty Fizyki Jądrowej  

2000 - VII Warsztaty Fizyki Jądrowej 

1999 - VI Warsztaty Fizyki Jądrowej 


Międzynarodowa konferencja implantacyjna ION

Zakład Fizyki Jonów i Implantacji Instytutu Fizyki jest stałym organizatorem międzynarodowej konferencji „Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons” (ION) odbywającej się co dwa lata. Tradycyjnie konferencja ta odbywa się w Kazimierzu Dolnym, skupiając ponad 100 uczestników z kilkunastu krajów. Wraz z Instytutem Fizyki UMCS współorganizatorami konferencji są naukowcy z Politechniki Lubelskiej oraz z Politechniki Wrocławskiej.

Tematyka konferencji ION dotyczy w przeważającej części implantacji jonów – ważnej metody modyfikacji warstw przypowierzchniowych półprzewodników, metali, polimerów i innych materiałów przy użyciu wiązek jonowych. Przedstawiane prace mają charakter zarówno podstawowy, dotyczący mechanizmów oddziaływania jonów oraz plazmy z ciałem stałym, jak i aplikacyjny, ważny w zastosowaniach technicznych, m.in. w dziedzinie szybko rozwijającej się współcześnie nanotechnologii. 
Strona www konferencji znajduje się pod adresem: http://www.ion.umcs.lublin.pl/ 

XII-th International Conference ION IMPLANTATION AND OTHER APPLICATIONS OF IONS AND ELECTRONS - ION 2018

XI-th International Conference ION IMPLANTATION AND OTHER APPLICATIONS OF IONS AND ELECTRONS - ION 2016 

X-th International Conference ION IMPLANTATION AND OTHER APPLICATIONS OF IONS AND ELECTRONS - ION 2014 

IX-th International Conference ION IMPLANTATION AND OTHER APPLICATIONS OF IONS AND ELECTRONS - ION 2012 

VIII-th International Conference ION IMPLANTATION AND OTHER APPLICATIONS OF IONS AND ELECTRONS - ION 2010 

VII-th International Conference ION IMPLANTATION AND OTHER APPLICATIONS OF IONS AND ELECTRONS - ION 2008 

VI-th International Conference ION IMPLANTATION AND OTHER APPLICATIONS OF IONS AND ELECTRONS - ION 2006 

V-th International Conference ION IMPLANTATION AND OTHER APPLICATIONS OF IONS AND ELECTRONS - ION 2004 


Polskie Seminarium Anihilacji Pozytonów

42 Polskie Seminarium Anihilacji Pozytonów 

41 Polskie Seminarium Anihilacji Pozytonów 

40 Polskie Seminarium Anihilacji Pozytonów

39 Polskie Seminarium Anihilacji Pozytonów


IX Ogólnopolskim Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej