Koordynator i zespół ds. promocji


 Koordynator ds. promocji Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki


 mgr inż. Małgorzata Lipczyńska

Pokój: 428 (IVp., budynek Instytutu Informatyki)

Telefon: (81) 537-61-03

e-mail: malgorzata.lipczynska@poczta.umcs.lublin.pl

Adres:   

ul. Akademicka 9
20-031 Lublin

dr Artur Markowski (urlop)

Pokój: 503 (V p., wieżowiec) 

Telefon: (81) 537-5032, 605 447 636, 783 971 489

e-mail: artur.markowski@poczta.umcs.lublin.pl

Adres:

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1 
20-031 Lublin


 Zespół ds. promocji Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki


dr Piotr Kowalski (ZSM IM UMCS)

Pokój: 904 (IX p., wieżowiec)

Telefon: (81) 537-6114

e-mail: piotr.kowalski@umcs.lublin.pl


dr Piotr Oleszczuk (IM UMCS)

Pokój: 222 (II p., budynek Starej Fizyki) 

Telefon: (81) 537-6206

e-mail: piotr.oleszczuk@umcs.pl