Koordynator i zespół ds. promocji


 Koordynator ds. promocji Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki


 mgr inż. Małgorzata Lipczyńska

Pokój: 503 (Vp., budynek C)

Telefon: (81) 537 61 04

e-mail: malgorzata.lipczynska@poczta.umcs.lublin.pl

Adres:

ul. Akademicka 7
20-031 Lublin


dr Artur Markowski (urlop)

Pokój: 503 (V p., budynek C) 

Telefon: (81) 537-5032, 605 447 636, 783 971 489

e-mail: artur.markowski@poczta.umcs.lublin.pl


 Zespół ds. promocji Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki


dr Piotr Kowalski

Pokój: 904 (IX p., budynek C)

Telefon: (81) 537-6114

e-mail: piotr.kowalski@umcs.lublin.pl