Koordynator i zespół ds. promocji


 Koordynator ds. informacji i promocji Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki


mgr Marta Kostrzewa

Pokój: 503 (Vp., budynek C)

Telefon: (81) 537 61 04

e-mail: marta.kostrzewa@umcs.lublin.pl

Adres:

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin


 Zespół ds. promocji Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki


dr Piotr Kowalski

Pokój: 904 (IX p., budynek C)

Telefon: (81) 537-6114

e-mail: piotr.kowalski@umcs.lublin.pl